alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Public Representatives of Jalna
Sh. Kailash Gorantyal
MLA, Jalna
Sh. Rajesh Tope       
MLA, Ghansawangi  
Minister for Higher &
Technical Education

Sh. Raosaheb Danve
MP, Jalna
Sh. Santosh Sambre
MLA Badnapur
Sh. Suresh Jethliya MLA, Partur

Sh. Chandrakant Danve
MLA Bhokardan
           Welcome to JALNA District...
Sh. Suresh Jethliya MLA, Partur
Sh. Suresh Jethliya
MLA, Partur
Sh. Sanjay Jadhav
MP, Parbhani
Sh. Subhash Jhambad,
MLC, Jalna-Aurangabad